organization

Політика системи охорони здоров'я та безпеки праці ХКП "Спецкомунтранс"
ХКП “Спецкомунтранс”- комунальне підприємство у сфері поводження з побутовими відходами у місті Хмельницькому, визнає найважливіше значення охорони здоров’я та безпеки праці працівників та третіх сторін при виконанні всіх заходів у межах його приміщень та територій. У зв'язку з цим підприємство має намір активно сприяти в своїх оперативних підрозділах ініціативам, адресованим співробітникам, клієнтам, постачальникам, органам влади та зацікавленим сторонам, спрямованим на досягнення найвищих стандартів охорони здоров'я та безпеки праці (ОЗіБП).


Цілі ОЗіБП, яким ХКП “Спецкомунтранс” надає важливе значення:

 • усунення або зменшення до мінімуму ризиків виникнення інцидентів, завдяки застосуванню системи профілактики та захисту протягом усієї операційної діяльності, згідно з принципом запобігання будь-яким інцидентам;
 • дотримання законодавчих вимог та інших вимог, підписаних та/або прийнятих підприємством, і застосування найсуворіших стандартів, де це можливо;
 • захист здоров'я працівників та третіх осіб, на яких впливає діяльність підприємства;
 • захист майна як підприємства, так і третіх сторін.

Підприємство прагне досягти цих цілей шляхом:

 • забезпечення належного рівня підготовки всіх зацікавлених сторін щодо ОЗіБП;
 • залучення та активних консультацій та участі в них працівників підприємства;
 • використання ефективної системи внутрішньої комунікації для забезпечення інформацією про здоров'я та безпеку кожного, хто бере участь у діяльності підприємства;
 • забезпечення наявності ресурсів (людських, технічних та фінансових) для розробки та впровадження системи управління ОЗіБП, що відповідає вимогам стандарту ISO 45001;
 • визначення ролей, завдань та відповідальності працівників пов’язаних з питаннями політики;
 • впровадження ефективної системи управління ОЗіБП на всі види діяльності, враховуючи питання координації цієї політики з Екологічною політикою підприємства;
 • постійного вдосконалення системи управління ОЗіБП, періодичного перегляду показників ефективності, відповідно до принципів управління підприємством та діючих галузевих стандартів.

Керівництво та працівники підприємства здійснюють свою діяльність з урахуванням прийнятої політики охорони здоров’я та безпеки праці, що є основою для функціонування системи управління ОЗіБП відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 45001, та несуть відповідальність за формування, запровадження та актуалізацію цієї політики.