organization

Опис факторів ризику

Основними факторами ризику підприємства є:

1. Рівень прибутковості підприємства

Усунення цього фактору полягає у своєчасному перегляді тарифів. У структурі витрат підприємства на надання послуг з вивезення побутових відходів питома вага витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів становить 24%, витрат на оплату праці — 36%, тому у разі збільшення розміру мінімальної заробітної плати, збільшення витрат на матеріальні ресурси (паливо, запчастини, електроенергія) необхідно встановлення нових тарифів відповідно до розрахунків економічно-обґрунтованих витрат на надання послуг з вивезення відходів.

2. Стан автомобільного транспорту

Темпи зносу спецавтотранспорту перевищують можливість підприємства їх оновити, тому існує ймовірність виникнення позапланових ремонтів транспортних засобів, які використовуються підприємством для надання послуг з вивезення відходів. Усунення цього фактору полягає у значному оновленні основних засобів підприємства.