organization

Плата за абонентське обслуговування
Роз’яснення щодо плати за абонентське обслуговування для споживачів послуг за індивідуальними договорами у багатоквартирних будинках

 

І.Нормативна база

Плата за абонентське обслуговування визначена наступними законодавчими та нормативними документами:

1. Законом України від 09.11.2017 №2189 - VIII  «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон № 2189) , який з 1 травня 2019 року в повному обсязі введено в дію . Законом № 2189  визначено нові моделі договірних відносин між споживачами та виконавцями комунальних послуг, передбачено три базові моделі договірних відносин щодо надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку:

1

індивідуальний договір – з окремим співвласником багатоквартирного будинку

2

колективний договір – з усіма власниками в особі управителя/іншої особи

3

договір з  об’єднанням співвласників багатоповерхової будівлі (ОСББ) як колективним споживачем 

Індивідуальний договір про надання комунальної послуги укладається між виконавцем комунальних послуг і споживачем (ст. 14 Закону № 2189), тобто індивідуально з кожним окремим співвласником багатоквартирного будинку.

Плата виконавцю комунальної послуги (ХКП "Спецкомунтранс") за індивідуальним договором складається з:

плати за послугу (розрахунок здійснюють виходячи з розміру затверджених тарифів на послугу та норм надання послуг з вивезення побутових відходів) + плати за абонентське обслуговування (граничний розмір визначає КМУ) 

Плата за абонентське обслуговування – платіж, який споживач сплачує виконавцю для відшкодування витрат виконавця, пов’язаних з утриманням відділу збуту послуг, які завжди були закладені в тариф, однак після змін у законодавстві  виведені в окремий платіж.

2. Постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами» від 21.08.2019 № 808. Граничний розмір плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного  абонента у 2021 році наступний: з 01.01.2021  року –  15,25 грн. (з ПДВ), з 01.07.2021  року –  15,98 грн. (з ПДВ), з 12.01.2021  року –  16,67 грн. (з ПДВ).

Плата за абонентське обслуговування не є комунальною послугою і регулюється державою тільки її граничний рівень. Плата за абонентське обслуговування виставлятиметься як окремий платіж.

ІІ. Розмір плати за абонентське обслуговування

Розмір плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента на місяць для споживачів послуг ХКП "Спецкомунтранс" за індивідуальними договорами у багатоквартирних будинках становить  4,14 грн. (з ПДВ). Плата визначена відповідно до витрат підприємства та затверджена внутрішнім наказом по підприємству.

Під абонентом слід розуміти споживача відповідної комунальної послуги, з яким виконавець уклав індивідуальний договір про надання такої послуги у багатоквартирному будинку.

Плата за абонентське обслуговування не нараховується споживачам приватного сектору в індивідуальних будинках приватної забудови та споживачам багатоквартирних будинків, які визначилися з моделлю договору і обрали договірні відносини за колективним договором.

ІІІ. Витрати підприємства на абонентське обслуговування

В плату включено витрати на укладання й супроводження (внесення змін та доповнень тощо) договорів, ведення реєстру укладених договорів,  робота зі збору платежів, здійснення контролю щодо своєчасної та повної оплати наданих послуг, підготовку та пред’явлення претензій споживачам, здійснення інформаційної та роз’яснювальної діяльності серед споживачів, звірку даних, виготовлення довідок, інформування управлінь соціального забезпечення тощо.

Крім того, звертаємо Вашу увагу на те, що на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. за № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з  побутовими відходами» (зі змінами) згідно п. 17  до тарифів  на послуги з послуги з поводження з  побутовими відходами не включаються витрати, які включено до складу плати за абонентське обслуговування.

ІV. Пільги та субсидії на плату за абонентське обслуговування

«Положенням про порядок призначення житлових субсидій», затвердженого ПКМУ № 848 від 21.10.1995 р. визначено: «Житлова субсидія на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами… надається громадянам у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики в АТ “Ощадбанк” на підставі укладеного між Мінсоцполітики та АТ “Ощадбанк” договору» (п.100). ПКМУ «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» №409 від 06.08.2014р. визначено: «Установити, що субсидії на оплату абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, надаються в межах граничного розміру плати за абонентське обслуговування, визначеного відповідно до статті 4 Закон № 2189 » (п. 33 Постанови).

Надання пільг на оплату абонентського обслуговування чинним законодавством не передбачено.

V. Наслідки несплати за абонентське обслуговування

Згідно з п.50 ПКМУ «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» № 409 від 06.08.2014р. для призначення житлових субсидій на запит структурних підрозділів з питань соціального захисту населення у п’ятиденний строк з дня його отримання подаються відомості, зокрема, про суму простроченої понад два місяці (на дату подання такої інформації) заборгованості з оплати за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами. Наявність заборгованості по платі за абонентське обслуговування може призвести до відмови у призначенні субсидії. Згідно  з п. 7 «Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі», затвердженого ПКМУ № 373 від 17.04.2019 р. « у разі отримання від виконавців комунальних послуг інформації про наявність простроченої понад три місяці (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати послуг (внесків/платежів), строк позовної давності якої не минув, сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у пільговиків, які отримують пільгу у готівковій формі, виплата пільги з наступного опалювального (неопалювального) сезону здійснюється у грошовій безготівковій формі».

Оплата в цілому не повного обсягу наданих послуг підприємства споживачем (включаючи плату за абонентське обслуговування) призведе до виникнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, за яку, відповідно до законодавства, передбачено нарахування пені, інфляційних та річних втрат підприємства.