organization

Структура винагороди керівника підприємства
Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника

Згідно із розпорядженням міського голови від 08.02.2023 року № 31-р та контракту встановлено посадовий оклад керівнику підприємства в розмірі 28000 грн. та щоквартальну премію в розмірі 150% при умові виконання затверджених показників преміювання:

-  виконання виробничої програми – 15%;

- виконання фінансового плану у частині доходу без урахування бюджетних коштів та фінансового результату-25%;

- забезпечення сплати фізичними особами за послуги з вивезення твердих побутових та рідких відходів на рівні не менше 100 % -15%;

- забезпечення сплати юридичними особами за послуги з вивезення твердих побутових та рідких відходів на рівні не менше 100%-15%;

- зменшення дебіторської заборгованості споживачів за отримані послуги у порівнянні із заборгованістю на початок звітного кварталу не менше, ніж на 1%-10%;

- зменшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги у порівнянні із заборгованістю на початок звітного кварталу не менше, ніж на 2%-25%;

- збільшення кількості абонентів, які користуються послугами підприємства, у порівнянні з кількістю на початок звітного кварталу - 25%;

- виконання плану використання паливно-енергетичних ресурсів (у натуральному вимірі )-10%;

- відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів та обов’язкових платежів  до бюджетів усіх рівнів -10%.