Договір публічної оферти

 1. Предмет договору
 1. Хмельницьке комунальне підприємство "Спецкомунтранс" (в подальшому - виконавець) зобов'язується згідно з графіком надавати послуги з поводження з побутовими відходами, а споживач зобов'язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі - послуги) на підставі рішення виконавчого комітету Хмельницької міської від 08.02.2018 р. № 87  «Про введення в дію рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів   на  території  міста  Хмельницького »  та   відповідно   до   правил   благоустрою   території

м. Хмельницького ( рішення Хмельницької міської ради від 11.12.2019 р. № 50 (нова редакція)), розроблених з урахуванням схеми санітарної очистки міста Хмельницького, що затверджена    рішенням   виконавчого  комітету   Хмельницької  міської  ради  від   28.03.2013 р. № 223 .   

 

 1. Перелік послуг
 1. Виконавець надає споживачеві послуги з поводження з твердими, великогабаритними і рідкими відходами.
 2. Послуги з вивезення твердих відходів надаються за контейнерною та безконтейнерною схемою.
 3. Для вивезення твердих відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери, що належать Виконавцю, Споживачу, або третім особам.
 4. .Вивезення ТПВ здійснюється Виконавцем відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, умов цього договору, актів та графіка вивезення побутових відходів.
 5. Для вивезення твердих відходів за безконтейнерною схемою споживачі послуг зобов'язуються виставляти у місцях, погоджених з Виконавцем, закриті ємкості з відходами місткістю не більш як 0.12 куб. метра.
 6. Для збору великогабаритних відходів на контейнерних майданчиках відводиться спеціальний майданчик з твердим покриттям.

Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється Споживачами та Виконавцем послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог санітарного законодавства спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

 1. Завантаження відходів здійснюється Виконавцем.
 2. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються Виконавцем.
 1. Вимоги до якості послуг
 1. Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіка вивезення побутових відходів, правил надання послуг з поводженням з побутовими  відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.
 2. Права та обов'язки Споживача
 1. Споживач має право на:
 1. одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами договору;
 2. одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з поводження з побутовими  відходами, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення відходів;
 3. відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;
 4. усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п'ятиденний строк з моменту звернення Споживача;
 5. зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;
 6. несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об'єкті нерухомого майна) Споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання);
 7. перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;
 8. складання та підписання актів-претензій у зв'язку з порушенням правил надання послуг;
   1. отримання без додаткової оплати інформації про проведені Виконавцем нарахування плати за послуги (з розділом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі;
   2. розірвання договору, попередивши про це Виконавця не менш, як за два місяці до дати договору.
 1. Споживач зобов'язується:
 1. укладати договори про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;
 2. своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
 3. оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з поводження з побутовими відходами;
 4. здійснювати оплату за новими тарифами з дня введення їх в дію;
 5. дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм;
 6. у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги, сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 7.2 цього договору;
 7. письмово інформувати Виконавця про зміну власника житла (іншого об'єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі Споживача протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;
 8. забезпечити роздільне збирання побутових відходів;
 9. визначати разом з Виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків, вигрібних ям;
 10. обладнати індивідуальні місця збору відходів, що належать Споживачеві, утримувати їх і вигрібні ями згідно з вимогами санітарних норм і правил, не допускати скидання до них інших відходів.
 11. Права та обов'язки Виконавця

5.1 Виконавець має право:

 1. вимагати від Споживача забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані вигрібних ям;
 2. вимагати від Споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи;
 3. вимагати від Споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;
 4. припинити/зупинити надання послуг у разі їх не оплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідає умовам договору;
 5. звертатися до суду в разі порушення Споживачем умов договору;
 6. отримувати інформацію від індивідуального Споживача про зміну власника житла (іншого об'єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які фактично проживають у житлі споживача.
  1. Виконавець зобов'язується:
 1. забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами договору, у тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнаціональних стандартів;
 2. готувати та укладати із Споживачем договори про надання послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;
 3. без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;
 4. розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;
 5. вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;
 6. сплачувати Споживачу у разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг неустойку (штраф, пеню) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 7.2 цього договору;
 7. своєчасно реагувати на виклики
 8. Споживача у зв'язку з порушенням порядку надання послуг;
 9. своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов'язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;
 10. інформувати Споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами;

5.2.10 перевозити побутові відходи  тільки на об’єкти поводження з побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту;

5.2.11 забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності Виконавця;

5.2.12 ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

 1. Ціна та порядок оплати послуг
 1. Обсяг та вартість надання послуг розраховується Виконавцем на підставі норм та тарифів, затверджених органом місцевого самоврядування.

Споживачам послуг за індивідуальними договорами у багатоквартирних будинках у вартість послуг включається плата за абонентське обслуговування.

 1. Згідно з рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 27.05.2021 р. № 498 «Про встановлення Хмельницькому комунальному підприємству «Спецкомунтранс» тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами», тариф становить:

       Вивезення твердих побутових відходів (для споживачів, які

       користуються контейнерами на  контейнерних майданчиках в

       місцях загального користування):                                                            88.12  грн. за 1 м3

       Вивезення твердих побутових відходів (для споживачів, які

       самостійно утримують контейнери та контейнерні майданчики):        64.96  грн. за 1 м3

       Вивезення великогабаритних відходів:                                                  428.18  грн. за 1 м3

       Захоронення твердих, великогабаритних побутових відходів:              33.31  грн. за 1 м3

       Вивезення рідких побутових відходів:                                                   192.98  грн. за 1 м3

Плата за абонентське обслуговування:

4.14 грн.

6.3 Розрахунковим періодом є календарний місяць.

6.4 Платежі вносяться не пізніше ніж протягом останнього дня місяця, що настає за розрахунковим.

6.5  Послуги оплачуються в готівковій або в безготівковій формі.

6.6 Плата вноситься на розрахунковий рахунок: IBAN № UA153204780000026001924437619.

В повідомленні про оплату послуг Споживач вказує номер особового рахунку.

За наявності заборгованості за даним договором Виконавець зараховує кошти, що надійшли від Споживача, як погашення заборгованості за послуги, надані в минулі періоди по даному договору, незалежно від вказаної дати в повідомленні про оплату.

Споживач не звільняється від оплати житлово-комунальних послуг, отриманих ним до укладання відповідного договору.

6.7 У разі прийняття органом місцевого самоврядування рішення про зміну вартості послуг(тарифів), Виконавець повідомляє про це Споживачеві через засоби масової інформації.

 1. Відповідальність сторін за невиконання умов договору
 1. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону України "Про житлово-комунальні послуги".
 2. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач викликає Виконавця послуг (його представника) для перевірки  кількості та/або якості наданих послуг.

       За несвоєчасне внесення плати за послуги, споживач сплачує виконавцю пеню в розмірі 0.01 відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожен день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

      Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу відповідно до пункту 6.3 цього договору.

      У разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг Виконавець сплачує Споживачу неустойку (штраф, пеню) у розмірі 0.01 відсотка вартості послуг за договором за кожен окремий випадок.

 1. Форс-мажорні обставини

8.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

8.2 Під форс-мажорними обставинами розуміються обставинами, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

 1. Прикінцеві положення

9.1 Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

9.2  Спори, пов’язані з пред’явленням претензій, можуть розв’язуватися в досудовому порядку шляхом переговорів.

 9.3 Приймаючи умови даного договору Споживач дає згоду на використання та автоматизовану обробку даних, як персональних, так і / або тих, що ідентифікують, а також персональних даних суб'єктів, чиї персональні дані передаються / повідомляються в ході виконання зобов'язань за даним Договором, шляхом їх збору, отримання, систематизації, накопичення, зберігання, уточнення, використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення, а також будь-яких інших дій, пов'язаних з обробкою відповідних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

9.4 Приймаючи умови даного договору Споживач дає згоду для направлення йому Виконавцем повідомлення у вигляді SMS-повідомлень на Номер мобільного телефону про стан рахунку Споживача.