organization

Екологічна політика ХКП "Спецкомунтранс"
Хмельницьке комунальне підприємство “Спецкомунтранс”- комунальне підприємство у сфері поводження з побутовими відходами у місті Хмельницький, визнає найважливіше значення охорони навколишнього середовища в підприємницькій діяльності та прагне постійно вдосконалювати систему екологічного менеджменту компанії.
Захист навколишнього середовища є невід'ємною частиною фінансової та операційної діяльності підприємства та є основним засобом досягнення стратегічних цілей.
Тому підприємство має намір підтримувати і просувати всі дії, адресовані працівникам, клієнтам, постачальникам, представникам міської влади, спрямовані на досягнення найвищих стандартів захисту навколишнього середовища.


Екологічні цілі, яким ХКП “Спецкомунтранс” надає першочергове значення, є:

 • захист навколишнього середовища та запобігання пошкодження навколишнього середовища шляхом застосування найкращих практик та інструкцій з експлуатації, які здійснюють мінімальний вплив на навколишнє середовище;
 • визначення та оцінка екологічних аспектів діяльності підприємства, а також аспектів, які мають суттєвий вплив на навколишнє середовище;
 • застосовування найвищих екологічних стандартів, де це можливо.

Підприємство прагне досягти цих цілей шляхом:

 • розробка та впровадження системи екологічного менеджменту, що відповідає вимогам, викладеним у стандарті ISO 14001:2015;
 • вживання заходів щодо запобігання та/або зменшення несприятливого впливу діяльності підприємства на довкілля;
 • покращення системи екологічного менеджменту і підвищення її результативності керуючись вимогами ISO 14001:2015;
 • встановлення, впровадження та підтримка екологічних цілей та завдань;
 • забезпечення наявності ресурсів (людських, технічних та фінансових) для розробки та впровадження системи екологічного управління;
 • сприяння створенню культури захисту навколишнього середовища на підприємстві відповідно до заявлених цілей;
 • проведення навчання працівників з екологічних питань;
 • виявлення та планування дій, спрямованих на усунення, зменшення та/або здійснення контролю впливу на навколишнє середовище;
 • забезпечення раціонального та сталого використання природних ресурсів (наприклад, води, енергії та сировини);
 • запобігання забруднення навколишнього природного середовища шляхом проведення моніторингу (води, повітря, ґрунту);
 • забезпечення захисту довкілля, соціального розвитку та поваги до культури місцевих громад;
 • розповсюдження Екологічної політики підприємства серед працівників та зацікавлених сторін.

Керівництво та працівники підприємства здійснюють свою діяльність з урахуванням екологічної політики, що є основою для функціонування системи екологічного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001.

Керівництво підприємства відповідає за перевірку та вдосконалення цієї політики, а також за її реалізацію.