www.skt.km.ua

Дізнайтесь про стан вашого рахунку.

Для того, щоб дізнатися про стан оплати за послуги надані ХКП "Спецкомунтранс", Вам необхідно у текстове поле ввести номер вашого особового рахунку.

 

 

Структура винагороди керівника підприємства

 

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника

 

Згідно із розпорядженням міського голови від 20.12.2017 року №356-р та контракту встановлено посадовий оклад керівнику підприємства в розмірі 11000 грн. та щоквартальну премію в розмірі 150% при умові виконання затверджених показників преміювання:

 

-  виконання виробничої програми – 15%;

 

- виконання фінансового плану у частині доходу без урахування бюджетних коштів та фінансового результату-25%;

 

- забезпечення сплати фізичними особами за послуги з вивезення твердих побутових та рідких відходів на рівні не менше 100 % -15%;

 

- забезпечення сплати юридичними особами за послуги з вивезення твердих побутових та рідких відходів на рівні не менше 100%-15%;

 

- зменшення дебіторської заборгованості споживачів за отримані послуги у порівнянні із заборгованістю на початок звітного кварталу не менше, ніж на 1%-10%;

 

- зменшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги у порівнянні із заборгованістю на початок звітного кварталу не менше, ніж на 2%-25%;

 

- збільшення кількості абонентів, які користуються послугами підприємства, у порівнянні з кількістю на початок звітного кварталу - 25%;

 

- виконання плану використання паливно-енергетичних ресурсів (у натуральному вимірі )-10%;

 

- відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів та обов’язкових платежів  до бюджетів усіх рівнів -10%.